banner

Articles

Rozumieme mladým v Trnavskom kraji

Máme tu dotazník aj pre ľudí, ktorí nie sú priamo z Trnavy, ale jej okolia.

V tomto dotazníku môžete vyjadriť svoje pocity a túžby, čo by ste chceli vo svojom meste alebo obci zmeniť, vylepšiť a naopak, čo sa Vám tam páči a v čom by ste vedeli pomôcť.

Za vyplnenie vopred ďakujeme.

trnavský kraj

Continue Reading

PrintEmail

Rozumieme mladým v Trnave

Milí priatelia, 
Váš názor je pre nás dôležitý!
Preto sme v spolupráci s Mestom Trnava vytvorili krátky dotazník, kde Vás žiadame o rady, tipy a hodnotenie práce s mládežou v Trnave. 
Budeme vďační za Vaše odpovede.

trnava

 

Continue Reading

PrintEmail

25. VALNÉ ZHROMAŽDENIE RMTK

2.apríla 2017 sa konalo už 25. valné zhromaždenie Rady mládeže Trnavského kraja.

Toto stretnutie bolo pre nás veľmi produktívne, nakoľko sme, okrem iného, riešili aj potreby našich členských organizácií. Budeme sa snažiť tieto potreby naplniť, aby mohli naše členské organizácie bez problémov fungovať naplno a tým prispeli k hodnotnejšiemu životu mladých ľudí.

25. valné zhromaždenie

PrintEmail

Prvé stretnutie novozvoleného predsedníctva

V januári prvý krát v novom roku 2017 zasadlo novozvolené predsedníctvo Rady mládeže Trnavského kraja.☺TTT Tešíme sa na nové projekty a nápady, ako sa k Vám v tomto novom roku priblížime.

januárové predsedníctvo

PrintEmail

More Articles...