Študentský parlament aj na Vašej škole?

Žiacke školské rady na mnohých školách fungujú veľmi dobre. Ich zástupcovia sa zúčastnili školenia na podporu zlepšovania a sieťovania študentských parlamentov. Školenie prebiehalo prostredníctvom neformálneho vzdelávania v hoteli Inka v Trnave od utorka 11.11. do stredy 12.11.2014.

V prvý deň sa zúčastnení navzájom zoznámili a spoločnými silami sa snažili vytvoriť ideálny parlament. K tomu patrí vhodný erb, dobre znejúci názov a v neposlednom rade zadelenie úloh v tíme.

V stredu ráno sa začalo aktivitami zameranými na komunikáciu. Členovia ŽSR sa mohli naučiť viesť stretnutia, byť dobrým lídrom skupiny, čo môžu využiť nie len v žiackej rade, ale aj v bežnom živote. Slovne opísať obrázok zvládla väčšina na jednotku, avšak prerozprávať dlhší žurnalistický text už bolo náročnejšie. Ale o to zábavnejšie, a  aj o tom je neformálne vzdelávanie. K dobrému manažovaniu rady patrí aj plánovanie a riešenie problémov, ktoré im takisto priblížil Andrej Skala, predseda RMTK a školiteľ sprevádzajúci celým školením. Prakticky si žiaci mohli do kalendárov poznačiť aj konkrétne podujatia RMTK a partnerských organizácií, ktoré im predstavil Tibor Iró a o ktorých si vy môžete viac prečítať TU.

Na konci seminára mali účastníčky a účastníci pozitívne emócie a stretnutie hodnotili kladne.

Katka (Gymnázium Angely Merici, Trnava): „Dobre tu varia 🙂 Na našej škole to síce funguje, ale takéto školenia sú super na to, že sa stretneme so školami, kde to nefunguje, ako by malo. Mladí majú veľmi veľa možností, za posledného pol roka som ich začala objavovať a je to super. Treba takéto stretávania využívať, človeku to dá veľa.“

Jakub (Gymnázium M.R. Štefánika, Šamorín): „Celé školenie hodnotím kladne, bola tu skvelá partia. Akurát večer som už nezvládal spracovávať informácie.“

Ria (Obchodná akadémia, Sereď): Súhlasím, že večer toho už bolo dosť, prišlo mi to trošku náročné. Inak som sa tu ale cítila veľmi dobre. Ďalšie školenie môže trvať aj dlhšie, aby sme stihli prejsť viac tém.

Close Menu