Rada mládeže Trnavského kraja (ďalej len RMTK) je občianske združenie, ktoré sa usiluje zastupovať oprávnene záujmy deti a mládeže a tiež občianskych združení, neziskových organizácii a neformálnych skupín, ktoré pracujú s deťmi a mládežou na území Trnavského kraja. RMTK tieto ciele dosahuje ovplyvňovaním politiky štátnej, regionálnej a miestnej pri rozhodovaní voči mládeži, spoluprácou medzi RMTK a partnerskými organizáciami doma i v zahraničí, poskytovaním servisu a poradenských, metodických a informačných služieb mladým a mládežníckym subjektom, realizovaním vzdelávacích a voľnočasových podujatí pre deti a mládež, pre neziskové organizácie, neformálne skupiny a občianske združenia a tiež publikačnou činnosťou a sieťovaním mládežníckych subjektov v Trnavskom kraji a ďalšími aktivitami pre mládež. RMTK bola založená dňa 25.11.2000 ako prvá spomedzi vznikajúcich krajských rád mládeže v rámci Slovenska.

Vedenie organizácie

Predsedníctvo

Dušan Sabo, predseda


Mgr. Mária Vagalová

Ing. Tibor Iró

Filip Tóth

Filip Šefara

Christian Mikláš


Členovia kontrolnej komisie:

Michal Gubáda

Matej Riedlmajer

Close Menu