Pozorovatelia RMTK

Centrum Koburgovo, n.o.
Skautský zbor Jána Pavla II. v Trnave (Federácia skautov Európy)
Slovenský skauting, Západoslovenská skautská oblasť
Sociálne centrum ANJEL, n.o.

Close Menu