Pozorovatelia RMTK

Centrum Koburgovo, n.o.
Skautský zbor Jána Pavla II. v Trnave (Federácia skautov Európy)
Slovenský skauting, Západoslovenská skautská oblasť
KC Priestor Sereď
Mladá Sereď
Žiacka školská rada Gymnázium F. V. Sasinka Skalica
Žiacka školská rada Stredná zdravotnícka škola Skalica
Žiacka školská rada Stredná odborná škola Senica
Žiacka školská rada Gymnázium L. Novomeského
Žiacka školská rada Obchodná akadémia Senica
Žiacka školská rada Gymnázium Milana Rastislava Štefánika, Šamorí
Žiacka školská rada Súkromná stredná odborná škola podnikania Senica
Žiacka školská rada P.d.C. Piešťany
Žiacka školská rada Stredná elektrotechnická škola Trnava
Žiacka školská rada Gymnázium J.B.M. Vrbové
ŽIacka školská rada SOŠ záhradnícka Rakovice
Žiacka školská rada Mojmírova Piešťany

Close Menu