Bročka o tom nevie, ale dobrovoľníctvo u nás funguje – AKTUALIZOVANÉ O REAKCIU PETRA BROČKA

Kandidát na primátora mesta Trnava Peter Bročka sa v televízii TA3 vyjadril, že: „To, že tu funguje participácia v tomto meste a dobrovoľníctvo na mestskej úrovni, to je proste klamstvo.“ S týmto vyjadrením ako organizácia zastrešujúca neziskové organizácie na území Trnavského kraja nesúhlasíme. Nesúhlasí s tým ani ďalších 17 združení, o čom prikladáme dokument VYHLÁSENIE ZÁSTUPCOV NEZISKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ. 

*ĎAKUJEME PETROVI BROČKOVI ZA REAKCIU, KTORÚ UVEREJNIL PO ZVEREJNENÍ VYHLÁSENIA NA SVOJOM BLOGU. CENÍME SI POHOTOVÚ SPÄTNÚ VÄZBU A BLIŽŠIE VYSVETLENIE VYJADRENIA.  NA KONCI ČLÁNKU PRIPÁJAME LINK NA ČLÁNOK. 

 

 

 

Vyhlásenie zástupcov neziskových organizácií v meste Trnava voči nepravdivým tvrdeniam kandidáta na primátora Petra Bročku

Vážený pán kandidát Bročka,

my, zástupcovia neziskových organizácií pracujúcich na území mesta Trnava, vyjadrujeme pobúrenie nad Vašimi vyjadreniami, ktoré odzneli v diskusii kandidátov na primátora mesta Trnava v televízii TA3 v piatok 7.11.2014, kde ste okrem iného uviedli:

„To, že tu funguje participácia v tomto meste a dobrovoľníctvo na mestskej úrovni, to je proste klamstvo.“

„Predstava o tom, že mesto teraz podporuje dobrovoľníctvo, je čistá ilúzia…“

Vážený pán Bročka, dobrovoľníctvu, filantropii a aktivitám občianskej participácie na území mesta Trnava sa dlhodobo venuje niekoľko stoviek nadšených dobrovoľníkov, ktorí tak v prospech mesta a jeho obyvateľov v priebehu roka venujú niekoľko desiatok tisíc hodín dobrovoľníckej práce. Túto činnosť vykonávajú z vlastného presvedčenia, založeného na hodnotách ľudskosti a spolupatričnosti. Motiváciou pre nich nie je vidina verejného uznania, ale pocit sebarealizácie, prospešnosti pre spoločnosť a radosť z pomoci druhým. Naša činnosť by však nedokázala byť dostatočne efektívna, keby nám v nej dlhodobo nepodávala pomocnú ruku samospráva mesta Trnava, a to jednak prostredníctvom svojho grantového systému, ako aj bezplatným zapožičaním priestorov či organizačnou pomocou.

Dobrovoľníctvo vnímame ako veľmi dôležitú činnosť pre spoločnosť, a to aj bez toho, aby sme sa pri tejto činnosti fotografovali a rôznymi cestami o tom informovali. Naším cieľom totiž sú konkrétne výsledky v práci s ľuďmi a pre ľudí v jednotlivých oblastiach, a nie sebaprezentácia. A preto nás Vaše vyhlásenia v televízii TA3 významne poburujú, nakoľko dehonestujú našich členov a našu dlhodobú a cieľavedomú verejnoprospešnú prácu pre obyvateľov nášho mesta.

V Trnave dňa 10.11.2014

Mgr. Andrej Skala, predseda Rady mládeže Trnavského kraja

Ing. Tibor Iró, predseda Združenia pre podporu detí a mládeže v Trnavskom kraji

JUDr. Jozef Pikna, podpredseda Mestskej rady mládeže v Trnave

Ing. Michal Prívozník, prezident Spoločenstva Hrubáci

Ing. Miloš Bučka, vedúci 2. Zboru Skautov a skautiek v Trnave

Ing. Vojtech Kolarovič, vedúci Zboru Európskych skautov

Mgr. Ján Jura, predseda Združenia Domka – stredisko Trnava

Mgr. Viera Antalíková, predseda Združenia Laura – stredisko Trnava

Ing. Karol Jakubčík, predseda Združenia Trnavské dominanty

Denis Bernát, predseda Spoločenstva Tulipánci

Ing. Štefan Moncman, predseda Združenia Diamant

Ing. Marek Benkovský, predseda Združenia Miesta pre mladých

Ing. Igor Fabián, predseda Jednoty dôchodcov Slovenka

Ing. Vladimír Gubrický, predseda AŠK Slávia Trnava

Mgr. Alena Krajčovičová, predsedníčka Združenia občianskoprávnej ochrany spotrebiteľa

Ing. Andrea Tóthová, predsedníčka záujmového združenia Rodina

Mgr. Kristína Kӧnigová, predsedníčka Centra pre podporu rodiny

 

Súbor (.PDF) si môžete stiahnuť TU. 

* PREČÍTAJTE SI REAKCIU PETRA BROČKU NA VYHLÁSENIE ZÁSTUPCOV NEZISKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ.

Close Menu