Strategické plánovanie na rok 2019

Strategické plánovanie na rok 2019

Dňa 9.12.2018 sa v hoteli Spectrum uskutočnilo strategické plánovanie Rady mládeže Trnavského kraja.

Na tomto stretnutí sa diskutovalo o strategickom smerovaní a víziách RMTK na roky 2019-2020. Ďalej sa rozoberala stratégia pre mládež na roky 2019 až 2027 a taktiež sa hovorilo o koncepcii a akčných plánoch v oblasti mládežníckej politiky MŠVVaŠ SR taktiež na roky 2019 až 2020.


Toto strategické plánovanie prebehlo vďaka podpore Ministerstva školstva, vedy a výskumu a Iuventy – Slovenským inštitútom mládeže v rámci projektu HLAS MLADÝCH.

Close Menu