Ako si osvojiť 7 návykov efektívnych ľudí počas hrania bowlingu

Ako si osvojiť 7 návykov efektívnych ľudí počas hrania bowlingu

Cez víkend sa konalo školenie mladých lídrov, ktorého výstupom bude zábavno-informačný večer. V Bowling moteli v Horných Orešanoch sa stretli zástupcovia 6 mládežníckych organizácií, ktorým téma osobného rozvoja nie je cudzia. Spoločne diskutovali o cieľoch, víziách, plánovaní a osvojili si 7 návykov vysoko efektívnych ľudí.

Vzdelávania Rady mládeže Trnavského kraja, ktoré sú financované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR sa venujú najmä mladým ľuďom, ktorí ďalej pracujú so svojimi rovesníkmi či s mladšou generáciou. Tentokrát sa stretli organizácie z Trnavy, zo Serede, zo Šintavy a z Vrbového. Naučili sa, čo je to návyk, aké sú druhy návykov a tiež čo znamená byť proaktívny. Spoločne sa rozprávali o svojich snoch a víziách. Témy osobnostného rozvoja, ktorými ich sprevádzal školiteľ z radov RMTK Martin Virág, následne využijú pri budovaní a skvalitňovaní vlastných organizácií.

Mladí lídri na školeníMladí lídri na školení

Školenie Konaj ako líder! Však neskončilo minulým víkendom. Okrem jeho pokračovaní v ďalšom roku, budú môcť účastníci svoje nové poznatky využiť na zábavno-informačnom večeri, ktorý bude určený verejnosti zloženej z nižšej vekovej kategórie. Aktivita je naplánovaná na začiatok decembra v Trnave. Bližšie informácie prinesieme už čoskoro.

Sledujte naše stránky aj naďalej a nezabudnite, že ešte stále môžete nominovať skutočných hrdinov zo svojho okolia na ocenenie Animátor roka 2015.

Organizátorské ĎAKUJEME patrí všetkým zúčastneným, ktorí s nadšením pracovali celý víkend. Tešíme sa na vás pri ďalších spoluprácach. 

Close Menu