Školenie žiackych školských rád vol.1

Školenie žiackych školských rád vol.1
školenie ŽŠR

V rámci projektu HLAS s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Iuventy – Slovenským inštitútom mládeže sme zorganizovali školenie žiackych školských rád (ŽŠR), ktoré sa konalo 16.-17.11.2018 v Smoleniciach.


školenie ŽŠRZúčastnilo sa ho 16 mladých ľudí. Tento vzdelávací seminár mal za úlohu podporiť činnosť žiackej školskej rady. Počas školenia si účastníci prehĺbili poznatky o zakladaní, činnosti a možnostiach pôsobenia ŽŠR. Vyskúšali si ako odbúravať stres z vystupovania pred publikom, naučili sa, čo je empatia, skúsili pozorne počúvať ostatných a snažili sa riešiť problémy a nezhody medzi ľuďmi. 

Close Menu