Bublinkománia vo Vrbovom

Bublinkománia vo Vrbovom

Parlament mladých mesta Vrbové v piatok 15.4. usporiadal akciu pre malých i veľkých pod názvom „Bublinkománia- Vrbovské bublinkovanie“. Sprievod detí a rodičov spojený  s fúkaním bublín sa začal na Námestí Slobody pod šikmou vežou v podvečer o sedemnástej hodine.

Bublinkovalo sa o sto šesť

 Bublinkovalo sa o sto šesť

Pred začiatkom podujatia sa konala registrácia najmenších, ktorí dostali tombolové lístky, ktoré po skončení sprievodu boli losované a účastníci odmenení vecnými cenami Parlamentu mladých. Detí zapojených do akcie a losovania bolo cez 60. Celková účasť ľudí zúčastnených na prvom ročníku „Bublinkománie“ sa odhaduje cez 130.  Počas celého pochodu panovala dobrá nálada a veselá atmosféra. Trasa pochodu viedla od Námestia Slobody, ktorú viedol predseda Parlementu mladých Dušan Sabo, cez ulicu M. A. Beňovského. Samotné zavŕšenie programu sa konalo v kúrii Mórica Beňovského, kde sa uskutočnilo losovanie cien pre najmenších. „Cieľom udalosti bolo oživiť mesto, zabaviť deti a privítať jar vo veľkom štýle. Podľa slov organizátorov možno tvrdiť, že akcia bola úspešná, keďže odozvy zúčastnených boli pozitívne a hlavná úloha  „oživenia“  mesta a vyplnenia voľného času našich detí bola splnená“ tvrdí členka Parlamentu mladých mesta Vrbové, Kristína Lukáčiková.

Akciu zorganizovali mladí aktivisti zo združenia Parlament mladých mesta Vrbové

 Akciu zorganizovali mladí aktivisti zo združenia Parlament mladých mesta Vrbové.

Takéto pochody na privítanie jari či oslávenie 1. apríla sú známe najmä vo väčších mestách, a to v uliciach Brna, Bratislavy či v Amsterdame a Vrbové sa k nim pridalo. Akcie nesú rôzne názvy ako Bublinkový pochod, bublifuking či bubble blowing. 

Pre viac veselých fotografií z podujatia navštívte stránky PMMV: facebook.com/ParlamentMladych či www.pmmv.weblahko.sk

Tlačová správa, Parlament mladých mesta Vrbové

Kristína Lukáčiková, členka PMMV

 

Close Menu