Ťaháme Za jedno lano…

Ťaháme Za jedno lano…

Staň sa ambasádorom projektu a zmeň postavenie mladých na Slovensku!

Pod názvom Za jedno lano sa skrýva projekt zameraný na rozhovor medzi mladými ľuďmi, ktorí potrebujú byť vypočutí a „dôležitými dospelými“, ktorí môžu navrhnúť zmeny v politike mládeže. Ty môžeš byť toho dôležitou súčasťou!

 

Spoločným ťahaním za jedno lano je možné zmeniť momentálnu situáciu na Slovensku. Stredoškoláci, vysokoškoláci, absolventi, jednoducho mladí ľudia nemajú dôveru voči politikom či úradníkom. Naopak títo ľudia či inštitúcie nepočúvajú hlas mládeže kričiacej po zmene. Niekedy kompetentných nepresvedčia ani konštruktívne kritiky s konkrétnymi novými nápadmi. Sily sa musia spojiť, aby sa dosiahla požadovaná zmena.

Projekt Za jedno lano je politicky i nábožensky neutrálny, nestojí za ním žiadna politická strana, kandidáti či kampane zháňajúce si hlasy voličov. 

Ako sa môžeš zapojiť?

Hľadáme ambasádora projektu Za jedno lano. Ambasádor projektu je mladý človek, primárne stredoškolák, ktorého úlohou je účasť na štruktúrovanom dialógu, ktorý sa uskutoční v prvom polroku v nasledovne:

 Časový harmonogram diskusných stretnutí „Vyjadri sa!“ v prvom polroku 2015:

Február:          

8. týždeň – Banská Bystrica

9.týždeň – Banská Štiavnica


Marec:            

12.týždeň – Námestovo

13.týždeň – Žilina


Apríl:              

18.týždeň- Handlová


Máj:                

21.týždeň- Bratislava

22.týždeň- Trenčín (3 dňové stretnutie v rámci sociálnej inklúzie pracovať s rómskou menšinou)

Diskusné stretnutia prebiehajú počas dvoch dní. Prítomní sú zástupcovia projektu a ambasádori, pričom prvý deň je zber informácií o postavení mladých ľudí v meste, vízii a druhý deň po vybratí najdôležitejších otázok sa prezentujú dôležitým dospelým, ktorí sú starostovia, poslanci, pracovníci s mládežou, CVČ, zástupcovia inštitúcií a pod. Diskusie sa spíšu a urobí sa výstup. Po ukončení všetkých dialógov sa dvaja zástupcovia ambasádorov zúčastnia mládežníckej konferencie EU.

Ak by si sa mohol zúčastniť štartéra od 23. do 25.1.2015, bolo by to veľkou výhodou!

Záujemcovia sa môžu hlásiť na: tibor.iro@gmail.com. Viac info na zajednolano.sk.

 

Close Menu