Mladý líder

Mladý líder

V dňoch 13. a 14.12.2019 sme organizovali dvojdňové školenie Mladý líder, pre študentov stredných škôl. V prvej časti školenia bolo našim cieľom bolo zmapovať fungovanie žiackych školských rád a predstavenie ich činností. Študenti mali možnosť vypočuť si ako fungujú iné žiacke školské rady v kraji a diskutovať o nich. V druhej časti sme sa zamerali na základy asertívnej komunikácie a riešenie problémov v tíme, ktoré vyplývali ako nedostatky z prvej časti školenia. Tento projekt bol financovaný z prostriedkov Ministerstva školstva, vedy a výskumu Slovenskej republiky.

Close Menu