25. VALNÉ ZHROMAŽDENIE RMTK

25. VALNÉ ZHROMAŽDENIE RMTK

2.apríla 2017 sa konalo už 25. valné zhromaždenie Rady mládeže Trnavského kraja.

Toto stretnutie bolo pre nás veľmi produktívne, nakoľko sme, okrem iného, riešili aj potreby našich členských organizácií. Budeme sa snažiť tieto potreby naplniť, aby mohli naše členské organizácie bez problémov fungovať naplno a tým prispeli k hodnotnejšiemu životu mladých ľudí.

25. valné zhromaždenie

Close Menu