Okrúhly stôl o vytváraní deťom a mladým ľuďom priateľských komunít

V mene našich partnerov Vás srdečne pozývame na diskusiu za okrúhlym stolom, počas ktorej sa budú kompetentní rozprávať o možnostiach, stimuloch a bariérach spolupráce pri vytváraní priateľskej komunity pre mládež. Podujatie sa uskutoční 10. februára 2015 v Bratislave v Hoteli Saffron na Radlinského 27.

Predstavený bude projekt s názvom Deťom priateľská komunita, jeho realizácia a výstupy. Stretnutie je určené pre predstaviteľov štátnej a verejnej správy, samospráv, pracovníkov s mládežou a, samozrejme, v neposlednom rade aj pre mládež.

Viac sa dočítate v oficiálnej POZVÁNKE na udalosť. 

 

 

Close Menu