POZVÁNKA K OKRÚHLEMU STOLU PRE KOORDINÁTOROV ŽIACKYCH ŠKOLSKÝCH RÁD

Rada mládeže Trnavského kraja (RMTK) organizuje v spolupráci s organizáciou Iuventa (tematické centrum mládeže Trnava) stretnutie koordinátorov žiackych školských rád (ŽŠR) z Trnavského kraja. Stretnutie sa uskutoční v  pondelok  5.11.2014  od  10:00  do  12:00  hod. Stretnutie bude prebiehať v priestoroch RMTK, na Limbovej 4 v Trnave (vedľa materskej školy). 

RMTK chce byť nápomocná jednotlivým SŠ v Trnavskom kraji, aby ŽŠR neboli len formálnou záležitosťou, ale aby plnili svoju funkciu v čo najväčšom možnom rozsahu. Za týmto účelom sme sa rozhodli pripraviť nasledovný program:

  • Význam a poslanie ŽŠR
  • Predstavenie aktivít RMTK určené pre členov ŽŠR
  • Predstavenie jednotlivých ŽŠR – diskusia, vzájomná inšpirácia v činnosti ŽŠR a návrhy na spoluprácu

Na stretnutie nevyberáme žiaden účastnícky poplatok. Občerstvenie bude zabezpečené zo zdrojov RMTK. Náklady na dopravu môžeme uhradiť maximálne do výšky cestovného II. triedy (aj v prípade použitia motorového vozidla). Budeme veľmi radi, ak sa stretnutia zúčastní čo najväčší počet koordinátorov ŽŠR. Ak aj vaša ŽŠR nefunguje najlepšie, neváhajte a príďte načerpať inšpiráciu a ponuky na spoločné aktivity. V prípade že sa stretnutia zúčastníte, nahláste nám účasť najneskôr do piatka 31.10. 2014 na adresu: rmtk@rmtk.sk, a to s nasledovnými údajmi:

MENO

E-MAIL

MOBIL

NÁZOV ŠKOLY NA KTOREJ ROBÍTE KOORDINÁTORA ŽŠR

AKO DLHO ZASTÁVATE FUNKCIU KOORDINÁTORA ŽŠR?

MÁTE SA ČÍM POCHVÁLIŤ?

(ak sa máte ako ŽŠR čím pochváliť, budeme radi ak prinesiete so sebou fotky, videa, alebo inú prezentáciu vašej činnosti)

Close Menu