Školenie žiackych školských rád vol.2

Školenie žiackych školských rád vol.2
školenie ŽŠR

Tento vzdelávací seminár sa konal 17:-18.11.2018 na fare v Smoleniciach a mal za úlohu podporiť činnosť žiackej školskej rady. Počas školenia si účastníci prehĺbili poznatky o zakladaní, činnosti a možnostiach pôsobenia ŽŠR. Vyskúšali sme si ako odbúravať stres z vystupovania pred publikom, naučili sme sa, čo je empatia, skúsili sme pozorne počúvať ostatných a snažili sme sa riešiť problémy a nezhody medzi ľuďmi.

 


školenie ŽŠRTohto školenia, ktoré bolo podporené Ministerstvom školstva, vedy a výskumu a Iuventou – Slovenským inštitútom mládeže v rámci projektu HLAS MLADÝCH sa zúčastnilo 17 mladých ľudí.

Close Menu