POZVÁNKA na školenie MULTIPLIKÁTOROV v téme Bez nenávistného vyjadrovania

POZVÁNKA na školenie MULTIPLIKÁTOROV v téme Bez nenávistného vyjadrovania

Srdečne Vás pozývame na školenie multikplikátorov v rámci projektu Bez nenávisti, ktoré sa uskutoční 5.- 7. decembra 2014 v hoteli Inka v Trnave. Seminár Bez nenávistného vyjadrovania je určený najmä mladým ľuďom (nad 18 rokov) so základnými školiteľskými skúsenosťami s metódami neformálneho vzdelávania. Uprednostňujú sa dobrovoľníci z mládežníckych organizácií, vysokoškolskí študenti. Prihlasujte sa najneskôr do 27. 11. 2014 vyplnenímPRIHLÁŠKY (maximálny počet je 12 osôb). 

 

Čo absolvent školenia získa?

  • vie s pomocou pripraviť metodiku v téme nenávistného vyjadrovania pre mladých ľudí,
  • je schponý po organizačnej stránke zabezpečiť vzdelávaciu aktivitu,
  • vie použiť základné techniky práce so skupinou a dynamikou v skupine,
  • pozná a dokáže rozlíšiť formy nenávistného vyjadrovania,
  • pozná možnosti pomoci obetiam a svedkom nenávistného vyjadrovania. 

Následnou úlohou multiplikátorov bude realizácia vzdelávacích aktivít na stredných školách podľa vypracovanej metodiky.

POZOR: Zo záujemcov sa bude robiť výber! Závery výberu budú zaslané na mail uchádzačom do 1. decembra 2014. Vybratým účastníkom koordinátorka aktivity podá bližšie informácie o školení.

Účastnícky poplatok: 5,00 EUR/osobu/víkend. Forma úhrady -koordinátorke na mieste školenia.

Organizátor: Rada mládeže Žilinského kraja, Rada mládeže Trnavského kraja, Rada mládeže Prešovského kraja.

 

Kontaktná osoba- koordinátorka: Martina Neviďanská, nevidanska.martina@gmail.com 0944094688

POZVÁNKA

Close Menu