Školenia vrámci projektu ERASMUS+

Iuventa a Erasmus+ nám opäť prinášajú zaujímavé školenia. Ak máte záujem organizovať medzinárodnú výmenu mládeže alebo budete hosťovať dobrovoľníka zo zahraničia, kurzy sú určené práve pre vás.

 

Inkubátor nápadov

Máte nápad, ale neviete ako ho zrealizovať? Radi by ste zorganizovali medzinárodný projekt pre mladých, ale neviete ako na to? Chcete si vyskúšať prácu s medzinárodnou skupinou a vytvoriť napríklad výmenu mládeže? Česko-slovenské školenie „Inkubátor nápadov“ je ochutnávkou možností programu Erasmus+: Mládež v akcii pre mladých ľudí, ktorí chcú zrealizovať svoj projekt. Je zamerané na výmeny mládeže a vzdelávacie mobility pracovníkov s mládežou (Kľúčová akcia 1).

Viac info na: iuventa.sk


Učiť sa byť mentorom

Zámerom školenia je podporiť mentorov a ich prácu dobrovoľníkmi Európskej dobrovoľníckej služby. Mentor môže byť záchranným padákom pre dobrovoľníka, jeho mostom k sociálnym kontaktom, mediátorom nedorozumení a v neposlednom rade podporovateľom procesu učenia sa dobrovoľníka. Na všetky tieto aspekty mentorskej práce sa hodí byť pripravený. Školenie je zamerané na zvýšenie kvality EDS, najmä na facilitáciu vzdelávacieho/učiaceho procesu.

Viac info na: iuventa.sk

 

Close Menu