Špeciálne efekty v práci s mládežou zažila aj RMTK

Špeciálne efekty v práci s mládežou zažila aj RMTK

Pracovníci s mládežou z 12 európskych krajín strávili 10 dní v prostredí jarného Prenčova. Konalo sa tu školenie s názvom Špeciálne efekty. Program rozvíjal zručnosti Európanov, ktorí majú chuť pracovať v spojení s prírodou, rozvíjať svoje prezentačné zručnosti a pridať špeciálne efekty prírody do svojho každodenného pracovného života. Zúčastnila sa aj RMTK.

Projekt bol súčasťou programu Erasmu+

 Projekt bol súčasťou programu Erasmus+

Extra pozornosť  bola venovaná práci v jednoduchých vidieckych podmienkach s obmedzeným využívaním novodobých technológií. Program takisto rozvíjal zručnosti účastníkov pri práci s mládežou z vidieckych oblastí a poznávanie prírody ako nástroja na posilnenie postavenia mládeže zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Kurz bol zameraný na zlepšenie kompetencií školiteľa, koordinačné a prezentačných zručností ľudí, ktorí pracujú v neformálnom a zážitkovom vzdelávaní . Metodika bola založená na prístupe, v ktorom príroda hrá dôležitú úlohu a je prítomná ako prostredie, nástroj alebo obsah školenia.

Okrem vzdelávania sa mali účastníci možnosť spoznať aj okolie, v ktorom tréning prebiehal. Od kopcovitého okolia Prenčova sa presunuli na deň aj do Banskej Štiavnice. Z tej si okrem dotyku s historickou architektúrou vzali so sebou aj vlastnoručne vybrúsené kamene.

Tento unikátny suvenír si odnieslo 30 mladých ľudí z 12 krajín: Česko, Cyprus, Estónsko, Grécko, Maďarsko, Taliansko, Holandsko, Poľsko, Portugalsko, Španielsko, Veľká Británia a Slovensko.

Edícia Špeciálnych efektov v Prenčove je štvrtým pokračovaním projektu financovaného programom pre mládež Erasmus+. Predchádzajúce ročníky boli organizované v Taliansku, Čechách a Portugalsku. Na Slovensku sa o hladký priebeh a spokojnosť účastníkov postarala hosťujúca lokálna organizácia ART KRUH. 

 

Close Menu