ŠKOLENIE pre PRACOVNÍKa DETSKÝCH TÁBOROV

ŠKOLENIE pre PRACOVNÍKa DETSKÝCH TÁBOROV

Akreditované školenie

Školenie sa uskutoční v piatok 11.03.2016 od 16:00 do 20:00 a v sobotu 12.03.2016 od 8:00 do 18:00 v Trnave v priestoroch Rady mládeže Trnavského kraja (Limbová 6052/4) na tému PRACOVNÍK DETSKÝCH TÁBOROV.

Pozývame vás na ďalšie zo sérii školení, ktoré ponúkame pod spoločným názvom POSILKA. Zámerom týchto školení je posilniť kompetencie v práci, ktorú robia pracovníci s mládežou, mládežnícki vedúci a mladí vedúci s mladými.

Účastníkom ponúkame možnosť posilniť sa postupne v oblasti práce s mládežou, v participácií, v supervízii, v manažmente dobrovoľníkov, v koučovacom prístupe, v mentoringu, v líderstve, v komunikačných zručnostiach v oblasti práce v detských táboroch a v mnohých ďalších kompetenciách, ktoré v práci s mládežou využívajú.

Na tábory treba mať rukáv plný zaujímavých hier.
Na tábory treba mať pripravený rukáv plný zaujímavých hier.

Akreditované školenie – PRACOVNÍK DETSKÝCH TÁBOROV

Pod vedením skúseného lektora sa pracovníci s mládežou vyškolia v téme prípravy a organizácie táborov. Odnesú si nielen množstvo informácií, ale aj potvrdenie o absolvovaní školenie, ktoré má doživotnú platnosť. Človek pracujúci s deťmi a s mládežou si tak zdvihne svoju dôveryhodnosť pred rodičmi i pred verejnosťou.

Na školenie v termíne 11.03. až 12.03.2016 v Trnave, v priestoroch RMTK (Limbová 6052/4) sa môžete prihlásiť vyplnením prihlášky: http://bit.ly/1LQJugI a uhradením účastníckeho poplatku:

  1. pre členov členských a pozorovateľských organizácií RMTK 20,- Eur (ZOZNAM členských a pozorovateľských organizácií)

  2. pre verejnosť 50,- Eur

na č. účtu RMTK: SK8375000000004008444982, variabilný symbol 1002, správa pre prijímateľa: meno a priezvisko účastníka. Prihlásiť sa a uhradiť účastnícky poplatok je potrebné najneskôr do 10.03.2016 do 11:00 hod. Potvrdenie o platbe dostane každý účastník počas školenia.

Účastnícky poplatok zahŕňa:

  • program pod vedením odborného lektora – Ing. Zdenka Friedricha

  • akreditovaný certifikát MŠVVaŠ SR pre každého účastníka s doživotnou platnosťou,

  • zabezpečenie priestorov,

  • občerstvenia,

  • školiacej techniky, pomôcok, materiálu a organizačné zabezpečenie školenia.

!! Ubytovanie (v prípade záujmu) a stravu (možnosť objednať si donášku v niektorej z TT reštaurácií) si zabezpečuje každý vo vlastnej réžii.

PROGRAM ŠKOLENIA SPOLU S PREDSTAVENÍM ŠKOLITEĽA NÁJDETE TU.

Už teraz sa na vás teší tím RMTK. V prípade potreby nás kontaktujte na rmtk@rmtk.sk. 

 

Close Menu