Získaj informácie nevyhnutné pre prax!

Ani ty sa stále nevieš zorientovať v množstve ponúk a projektov, ktoré sú ti ponúkané ako mladému človeku? Alebo naopak o žiadnych nevieš?

Konkrétne riešenia na tieto otázky sa budú rozoberať na Informačnom dni v Tematickom centre mládeže pre Trnavský kraj, ktoré zastrešuje Iuventa. Podujatie sa uskutoční 28. januára (v stredu) od 10:00 do 12:00 v SMM Holíč s.r.o., ul. Moyzesova 2, Holíč (areál KD – Miráž).

Program bude zameraný na predstavenie národných projektov. Ich cieľom je zvyšovať kompetencie mladých ľudí prostredníctvom neformálneho vzdelávania s výhľadom na ich lepšie uplatnenie sa na trhu práce. Predstavený bude aj grantový program EÚ. Priblížené budú Praktik, Erasmus+ či Komprax. Na spoločnom stretnutí sa vedia dohodnúť aj konzultácie k podávaným projektom.

Preto neváhaj v stredu prísť a získať informácie, ktoré môžeš následne využiť v praxi!

Svoju účasť, prosím, potvrď na peter.macaj@iuventa.sk najneskôr do 26.1.2015 do 16:00.

STIAHNI SI POZVÁNKU S ĎALŠÍMI INFO.

 

Close Menu