Spoločné stretnutie krajských rád mládeže

Spoločné stretnutie krajských rád mládeže
Trenčín- spoločné stretnutie

Cez víkend 25. – 26. marca 2017 sa v Trenčíne konalo spoločné pracovné stretnutie krajských rád mládeže z Čiech a Slovenska, ktoré organizovala Asociácia krajských rád mládeže. Samozrejme, ani naša Rada mládeže Trnavského kraja nesmela na tomto stretnutí chýbať! 

Trenčín- spoločné stretnutie

Prvá časť stretnutia sa niesla v duchu vzájomného spoznávania sa, kedy každá rada predstavila svoju činnosť, prípadne svoje vízie do budúcna. Bolo to fajn, pretože bežne nemáme toľko príležitostí na takéto spoznávanie a bližšie priblíženie aktivít v iných krajoch, nie to ešte v zahraničí.

V druhej časti stretnutia sme preberali možnú vzájomnú spoluprácu s našimi bratmi z Českej republiky, ale, samozrejme, aj medzi krajskými radami na Slovensku. Bolo to naozaj produktívne stretnutie, kde sme načrtli približný plán naozaj super projektov a vzájomných výmien skúseností. Zatiaľ je to všetko ešte iba v zárodku, no môžeme vám povedať, že sa máte na čo tešiť! 

Close Menu