Videosúťaž pre 13-15-ročných Európanov

Videosúťaž pre 13-15-ročných Európanov

PRIPOMIENKA: „Čo pre teba znamená zjednotená Európa?“ – podeľ sa v minútovom videu o názor, čo pre teba znamená zjednotená Európa! Európska komisia spúšťa video súťaž s názvom „Čo pre teba znamená zjednotená Európa?“, do ktorej sa môžu zapojiť mladí ľudia (vo veku 13 až 15 rokov) z členských štátov EÚ, ako aj z kandidátskych krajín alebo potenciálnych kandidátskych krajín juhovýchodnej Európy.

Národné poroty vyberú z každej krajiny jeden súťažný príspevok. Víťazi budú pozvaní na návštevu Bruselu, kde budú mať príležitosť spoznať mesto a európske inštitúcie a zoznámiť sa s mladými ľuďmi z celej Európy.

Súťažné príspevky je možné zasielať do 10. apríla 2015 prostredníctvom webovej stránky: http://ec.europa.eu/enlargement/news_corner/video_competition/index_en.htm (súbory na stiahnutie /*ZIP/)

Video competition

Rozšírením EÚ sa v Európe odstránili bariéry a kontinent sa zjednotil okolo spoločných cieľov a hodnôt svojich obyvateľov. EÚ bola spočiatku vytvorená ako projekt mieru a stability pre európsky kontinent. Tieto ciele časom presvedčili čoraz viac krajín, aby sa pridali k šiestim zakladajúcim členom EÚ. EÚ má dnes 28 členských štátov a jej dvere sú otvorené pre ďalšie európske krajiny, ktoré sa chcú stať jej členmi a sú odhodlané posilňovať mier, demokraciu, stabilitu a prosperitu. Proces rozširovania v súčasnosti prebieha s Albánskom, Bosnou a Hercegovinou, bývalou Juhoslovanskou republikou Macedónsko, Islandom (vyjednávania s Islandom boli prerušené po rozhodnutí islandskej vlády), Kosovom, Čiernou Horou, Srbskom a Tureckom.

 

So žiadosťami o ďalšie informácie o súťaži sa obráťte na:

Rachel Harding

r.harding@media-consulta.com

Tel: +49 (0)30 65 000 476

 

Otázky médií o politike rozširovania EÚ vybavuje:

Anca Paduraru

Anca.Paduraru@ec.europa.eu

Tel:+32 2 296 64 30

TLAČOVÁ SPRÁVA

Európska komisia

 

Close Menu