Všetky kúty Európy sa stretli v Trnavskom kraji.

Všetky kúty Európy sa stretli v Trnavskom kraji.

Pracovníci s mládežou a učitelia z 12 európskych krajín strávili 9 dní v prostredí slnečnej Dobrej Vody. V dňoch 4.-12. septembra sa tu konalo školenie s názvom Nová perspektíva na zamestnateľnosť. Program rozvíjal zručnosti Európanov, ktorí majú chuť podporiť mladých ľudí a ich podnikateľského ducha.

Program Erasmus+

Účastníci rozvíjali svoje zručnosti a rozširovali si obzory ako zvýšiť ich šance mladých ľudí na trhu práce. Vyskúšali si prácu na projekte na podporu mladých nezamestnaných ľudí a tiež si precvičili koučovacie metódy.

Účastníci boli zložení z pracovníkov s mládežou z celej Európy.

Účastníci boli zložení z pracovníkov s mládežou z celej Európy.

Kurz bol zameraný na zlepšenie kompetencií pracovníka s mladými nezamestnanými, koordinačné a prezentačných zručností ľudí, ktorí pracujú v neformálnom a zážitkovom vzdelávaní.

Okrem vzdelávania mali účastníci možnosť spoznať aj okolie, v ktorom tréning prebiehal. Od prekrásneho prostredia Dobrej Vody a zrúcanín hradu sa presunuli na poldeň aj do Trnavy. Z tej si odniesli nezabudnuteľný zážitok z tradičného jarmoku.

30 pracovníkov s mládežou a učiteľov z 12 krajín:
Bulharsko, Cyprus, Estónsko, Grécko, Taliansko, Litva, Macedónsko, Poľsko, Rumunsko, Slovensko, Španielsko a Turecko sa zúčastnilo projektu Nová perspektíva na zamestnateľnosť financovaného programom pre mládež Erasmus+. O hladký priebeh a spokojnosť účastníkov sa postarala hosťujúca lokálna organizácia Play It Big.

 

 Tlačová správa Play It Big

Close Menu