Animátor roka chce vrátiť do spoločnosti to, čo dostal

Animátor roka chce vrátiť do spoločnosti to, čo dostal

Už po desiatykrát Združenie pre podporu detí a mládeže odovzdalo ceny najaktívnejším pracovníkom s mládežou.

Animátor roka Matej Riedlmajer pri preberaní ceny.

Animátor roka Matej Riedlmajer pri preberaní ceny. 

Animátorom roka sa môže stať dobrovoľník pracujúci s deťmi s mládežou, ktorý svoju vášeň pre rozvoj mladých aktívne prehlbuje minimálne 5 rokov. Tieto podmienky spĺňa, či dokonca prevyšuje, Matej Riedlmajer, vedúci Spoločenstva Tulipánci. Matej stavia na tom, čo sa naučil v spoločenstve už ako dieťa a svoje skúsenosti odovzdáva mladším.

Okrem dobrovoľníkov bol ocenený aj profesionál, ktorý sa venuje mládeži nad rámec svojej pracovnej povinnosti. Mária Surmajová je vychovávateľka v školskom internáte. Vo svojom voľnom čase nacvičuje so žiakmi divadlo, organizuje módne prehliadky, návštevy divadiel či výstav, kurzy zdravej stravy a mnoho ďalšieho. Prácu vychovávateľky vykonáva 34 rokov.

Tento rok bola udelená aj špeciálna cena za dlhé roky práce s mládežou. Získal ju predchádzajúci predseda Rady mládeže Trnavského kraja Andrej Skala, ktorý sa práci s mládežou venuje na dobrovoľníckej či profesionálnej báze už 15 rokov.

Podujatie, ktoré opäť viedol Martin „Chyno“ Chynoranský, vynikalo okrem pozitívnej energie z dobrovoľníkov aj vianočnou atmosférou, o ktorú sa postaral Art Music Orchestra. Deti a mládež zastúpila tanečná skupina Street beats crew.

Organizátorom podujatia roka Animátor roka 2016 je Rada mládeže Trnavského kraja (RMTK), ktorá je partnerskou organizáciou mládežníckych združení pôsobiach v trnavskom regióne už od roku 2000. Podujatie zastrešuje Združenie pre podporu detí a mládeže, ktoré okrem RMTK tvorí Trnavský samosprávny kraj.

 

Close Menu