Neboj sa kriticky myslieť!

Neboj sa kriticky myslieť!

17.-18.februára 2022 sme pre mladých študentov zorganizovali školenie na tému kritického myslenia. Cieľom bolo účastníkom ukázať, ako myslieť kriticky a oboznámiť ich so základnými kľúčovými pojmami a informáciami, ďalej ako rozoznávať konšpirácie a hoaxy od hodnoverných informácií a na čo si dávať pozor pri preberaní informácií z médií a internetu. Tiež sme si ukázali ako správne reagovať pri diskusii a ako vyjadrovať svoje myšlienky. Vzdelávanie bolo robené hravou formou, ktorá je mladých ľudí príťažlivejšia a bližšia ako formálne vzdelávanie.

Ďakujeme účastníkom za účasť a príjemnú atmosféru.

Toto podujatie bolo podporené z dotačnej schémy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Programy pre mládež 2014-2021, ktoré administruje Iuventa – Slovenský inštitút mládeže.

Close Menu