Vyhlásenie 1. ročníka literárnej súťaže ČO POTOM?

Vyhlásenie 1. ročníka literárnej súťaže ČO POTOM?

Študentský parlament mesta Senica spolu s Radou mládeže Trnavského kraja vyhlasujú 1. ročník literárnej súťaže ČO POTOM?

Tak neváhaj a podeľ sa s nami o TVOJU víziu budúcnosti!

Charakteristika súťaže :
Cieľom nepostupovej amatérskej súťaže Čo potom? je vzbudiť záujem žiakov a študentov
o situáciu okolo nás a jej dôsledky. Chceme vytvoriť prostredie, v ktorom budú môcť
rozvinúť kritické i kreatívne myslenie, prezentovať inšpiratívne návrhy, či vlastné riešenia
na aktuálnu situáciu. Členovia Študentského parlamentu v Senici sa preto rozhodli
usporiadať literárnu súťaž, s témami týkajúcimi sa koronavírusu. Radi by sme takto
podporili mladých autorov v tvorbe, napriek nepriaznivým podmienkam, a otvorili priestor
na diskusiu. Takže, ak si študent vo veku stredoškoláka, neváhaj a prihlás sa! Napíš svoj
názor ČO POTOM, fantázii sa medze nekladú. Súťaží sa o skvelé ceny.

Podmienky súťaže:

 1. Literárnej súťaže sa môžu zúčastniť autori vo veku 14 – 19 rokov, ktorí doposiaľ knižne
  nepublikovali (časopisy, tlač, brožúry sa nerátajú)
 2. Súťažiaci môžu zaslať max. DVA prozaické útvary v rozsahu max. 5 strán
  formátu A4, každá napísaná samostatne. Práce a prihlášky sa zasielajú len
  v elektronickej podobe (word). Práca nesmie byť podpísaná – potrebné údaje
  budú uvedené v priloženej prihláške
 3. Súťažné práce musia byť v slovenskom jazyku, pôvodné, určené pre túto súťaž
  a nemôžu byť publikované až do vyhlásenia výsledkov
 4. Vekové kategórie súťaže: 14 – 16 rokov a 17 – 19 rokov
 5. Témy súťaže: hlavná téma „Pandémia 2020 a čo bude po nej“
  inšpiratívne námety: ekonomika, enviromentalistika, šport, kultúra ale i vzťahy,
  spolupatričnosť, ľudské práva, sloboda pohybu, spoločnosť, atď.
 6. Literárne žánre : úvaha, esej, fejtón, poviedka… (nie je stanovené)
 7. Víťazi súťaže v každej kategórii získajú finančnú odmenu, ostatní úspešní účastníci
  na 2. a 3. miestach získajú vecnú odmenu.
 8. Víťazné práce budú publikované v regionálnej tlači Trnavského kraja

Uzávierka prác: 10. júna 2020
Záväznú prihlášku a súťažné práce treba poslať na e-mail: zsparlamentse@centrum.sk

Prihlášku a propozície nájdete TU.

Close Menu