Animátor roka ocení najaktívnejších dobrovoľníkov s mládežou

Animátor roka ocení najaktívnejších dobrovoľníkov s mládežou

Divadlo Jána Palárika v Trnave už po deviatykrát privíta nádej trnavského dobrovoľníctva. Oceňovanie tých najaktívnejších dobrovoľníkov Trnavského kraja sa uskutoční na galavečere Animátor roka 13. decembra.

Animátor roka

Hlavnou náplňou každoročného podujatia je vyjadrenie vďaky za nezištnú prácu dobrovoľníkov, ktorí sa venujú deťom a mládeži v Trnavskom kraji za uplynulý rok. Cieľom je výber tých najaktívnejších dobrovoľníkov. Tí sú oceňovaní v kategóriách animátor roka (dobrovoľník starší ako 18 rokov), animátor junior (aktívny mladý dobrovoľník mladší ako 18 rokov) , najlepší pracovník s mládežou, obec s najpriateľskejším vzťahom k mládeži a takisto sa udeľuje aj výnimočná cena za celoživotné dielo.

Ocenené sú aj obce

 Okrem jednotlivcov sú ocenené aj obce venujúce sa mládeži.

Dobrovoľníkov do konkrétnych kategórií nominovali prostredníctvom online dotazníka ľudia, ktorí chceli upozorniť na výnimočnú snahu jednotlivcov. Teda na ľudí, ktorí robia pre svoje okolie o čosi viac. Výber tých najlepších zo zaslaných nominácií mala na starosti odborná porota zložená z ľudí dlhodobo pracujúcich v tomto sektore.

Animátora roka organizuje Združenie pre podporu detí a mládeže tvorené Radou mládeže Trnavského kraja a Trnavským samosprávnym krajom. Podujatie nie je určené iba pre víťazov a ich fanúšikov, ale organizátori radi privítajú aj verejnosť. Ak by ste sa radi motivovali inšpirujúcou prácou dobrovoľníkov v Trnavskom kraji, zabavili sa na kultúrnom programe, zavítajte na slávnostný galavečer Animátor roka. Práve tu spoznáte tých, ktorí sa snažia, aby deti trávili svoj čas zmysluplne a mládež vykročila tým správnym smerom. Okrem toho si vypočujete Mirku Miškechovú, spoluautorkou hitu Cudzinka, opavského folkového speváka Petra Luftnera a vychutnať si môžete aj tanečné vystúpenie skupiny Alegria.

Neváhajte a príďte zistiť, o čom to dobrovoľníctvo vlastne je. Tešíme sa na Vás v nedeľu 13. decembra o 19:00 v Divadle Jána Palárika v Trnave.

 

Close Menu