Valné zhromaždenie RMTK – aktualizované miesto

Valné zhromaždenie RMTK – aktualizované miesto

Stretnutie s členskými a s pozorovateľskými organizáciami RMTK sa bude konať 22.2.2015 (v nedeľu) od 15:00 do 17:30 v Trnave v zasadačke mestského zastupiteľstva v Trnave na radnici (Hlavná 1). 

Pozvánka na Valné zhromaždenie


Rada bude informovať o činnosti za rok 2014 a o pláne činnosti na rok 2015. Spoločne sa bude voliť predseda RMTK, členovia predsedníctva a členovia kontrolnej komisie.

Záujemcov o tieto posty môžu nominovať členské organizácie zaslaním nominačného listu a životopisu na adresu: rmtk@rmtk.sk.

Záujemcovia o členstvo, alebo pozorovateľstvo RMTK sa môžu prihlásiť vyplnením PRIHLÁŠKY člena/pozorovateľa a zaslaním aj s prílohami na: rmtk@rmtk.sk.

Tešíme sa na stretnutie s vami!

 

 

 

 

Close Menu