ANIMÁTOR ROKA PO JUBILEJNÝ 10-KRÁT!

ANIMÁTOR ROKA PO JUBILEJNÝ 10-KRÁT!

Už po desiatykrát budú ocenení skutoční hrdinovia venujúci sa mládeži. Rada mládeže Trnavského kraja v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom vyhlásia Animátora roka, Animátora Juniora, Pracovníka s mládežou a Obec s najpriateľskejším vzťahom k mládeži. Svoje nominácie môžete posielať do 15. novembra na tomto linku (rmtk.typeform.com/to/ix4oZV). Slávnostný galavečer spojený s vyhlásením výsledkov prebehne 11. decembra v Divadle Jána Palárika v Trnave.

Aké nominácie sú otvorené?

Nominácie zostali oproti minulému roku nezmenené, teda ocenení budú:

Animátor roka

Dobrovoľník/čka nad 18 rokov, ktorý/á sa vo svojom voľnom čase venuje mládeži minimálne 5 rokov. Zaujíma sa o ľudí okolo seba a chce priniesť krajší život svojej komunite. Svoje aktivity vykonáva bez nároku na honorár. Svojím zápaľom pre mládež pomohol vychovať ďalšie generácie dobrovoľníkov. Je samostatný a zodpovedne dokáže viesť chod združenia.

Animátor Junior

Dobrovoľník/čka v práci s mládežou pod 18 rokov, budúca nádej dobrovoľníctva. Svoje aktivity s mládežou vykonáva aspoň 2 roky a takisto bez nároku na honorár.

Cenu za celozivotne dielo bola minuly rok udelena Zdenke Cigánkovej z organizácie Záhoracký Fénix.

Cenu za celozivotne dielo bola minuly rok udelena Zdenke Cigánkovej z organizácie Záhoracký Fénix.
foto: Stano Klačanský

Pracovník s mládežou

Aj profesionál môže byť ocenený a môže mu byť poďakované ako dobrovoľníkovi. Okrem bežného pracovného času, počas ktorého sa mladým venuje, vymýšľa pre nich ďalšie hodnotné projekty a motivuje ich k lepšiemu životu. Je to pracovník pracujúci aspoň 2 roky s rómskymi deťmi a mládežou, alebo koordinátor žiackých školských rád, alebo ako vychovávateľ v školskom klube detí, v centre voľného času, v stredisku záujmových činnosti a v inej inštitúcii, v ktorej je zamestnaný ako pracovník s mládežou.

Obec s najpriateľskejším vzťahom k mládeži

Obec, ktorá sa venuje mládeži nad rámec svojich povinností. Podporuje mládežnícke iniciatívy vo svojej obci alebo ich sama prináša. Podporuje mladých k participácii a k miestnemu aktivizmu. Podpor s nami obec Trnavského kraja, ktorá môže ísť príkladom ďalším samosprávam.

Organizátorom podujatia roka Animátor roka 2016 je Rada mládeže Trnavského kraja (RMTK), ktorá je partnerskou organizáciou mládežníckych združení pôsobiach v trnavskom regióne už od roku 2000. Podujatie zastrešuje Združenie pre podporu detí a mládeže, ktoré okrem RMTK tvorí Trnavský samosprávny kraj.

Close Menu