XXIII. Valné zhromaždenie

XXIII. Valné zhromaždenie

Prvú marcovú nedeľu sa stretneme už tradične na trnavskej radnici na Valnom zhromaždení (VZ) Rady mládeže Trnavského kraja (RMTK). Pozývame všetky členské a pozorovateľské organizácie a takisto všetky združenia, ktoré by sa radi pridali pod „strechu“ RMTK.

V poradí už XXIII. VZ RMTK sa uskutoční 6. marca o 14:00 na radnici v Trnave. Okrem každoročných „povinných jázd“ ako predstavenie výročnej správy, financovania združenia a uplynulých akcií, sa pozrieme aj na nadchádzajúce obdobie. Okrem plánu činnosti a rozpočtu na rok 2016 vám však chceme predstaviť aj viacero noviniek.

Keďže tento rok sa nebudú voliť noví členovia orgánov RMTK, zostane nám viac času na vzájomnú komunikáciu a inšpiráciu. Už teraz sa tešíme na vaše postrehy v druhej časti stretnutia, v ktorej sa porozprávame o vašich odporúčaniach, radách či nápadoch na spoluprácu s RMTK. Bližšie sa porozprávame aj o nových možnostiach prezentovania vašich združení a hlbšej podpore zo strany RMTK. (PRESNÝ PROGRAM VZ NA STIAHNUTIE TU)Aby mala vaša organizácia hlasovacie právo, nezabudnite, prosím, na potrebné dokumenty.

Aby mala vaša organizácia hlasovacie právo, nezabudnite, prosím, na potrebné dokumenty.

Prosíme vás, aby ste so sebou priniesli aj potrebné dokumenty. Aké to sú?

  • Prihláška za člena/pozorovateľa RMTK – ak nie ste aktuálne členskou alebo pozorovateľskou organizáciou RMTK
  • Prehlásenie o členstve – ak ste aktuálne členskou alebo pozorovateľskou organizáciou RMTK
  • Nominačný list pre delegátov VZ RMTK (v prípade, že sa VZ RMTK nezúčastní štatutárny zástupca členskej/pozorovateľskej organizácie RMTK, treba priniesť potvrdenie štatutárneho zástupcu členskej/pozorovateľskej organizácie, že vás splnomocňuje vystupovať a konať na VZ RMTK v mene členskej/pozorovateľskej organizácie)
  • Členský/pozorovateľský poplatok – 10€/5€ (ak ho nestihnete uhradiť prevodom na č.ú. RMTK: SK8375000000004008444982)

Máme pre vás aj jedno príjemné prekvapenie od organizátorov festivalu Fest hry.

Každý delegát za členskú alebo pozorovateľskú organizáciu RMTK, ktorý sa zúčastní celého VZ RMTK dostane voľnú vstupenku na Fest hry. Vyberieme sa naň po skončení oficiálneho programu VZ, aby sme prežili spoločne aj neformálne chvíle pri spoločenských a iných hrách.

 

 Tešíme sa na vás!

Close Menu