Na XXII. valnom zhromaždení sa zvolilo nové predsedníctvo

Na XXII. valnom zhromaždení sa zvolilo nové predsedníctvo

V poradí už 22. valné zhromaždenie, ktoré prebehlo minulý víkend, rozhodovalo o novom predsedovi RMTK, o jeho kolegoch v predsedníctve a takisto o nových členoch kontrolnej komisie.

Stretli sa organizácie z celého Trnavského kraja, ktoré sa zaraďujú medzi členov alebo pozorovateľov RMTK. Okrem nových mien boli predstavené aj nové projekty, ktoré sú naplánované na rok 2015 a do ktorých sa môžete zapojiť aj vy! Prelistujte si s nami Herbár nápadov, zacvičte si v Posilke, porozprávajte sa Bez nenávisti a veľa ďalšieho.

Staronový predseda RMTK Andrej Skala sa prihovára prítomným združeniam

Staronový predseda RMTK Andrej Skala sa prihovára prítomným združeniam


Členovia predsedníctva:

Mgr. Andrej Skala – predseda

Ing. Tibor Iró

Ing. Lukáš Görög

Ing. Peťo Benkovský

Mgr. Alžbeta Benianová

Miroslava Dudášová

Filip Tóth


Členovia kontrolnej komisie:

Mgr. Jana Šmýkalová

Mgr. Juraj Štofej, PhD.

Dominika Racková


VIAC SA DOČÍTATE V ZÁPISNICI ZO STRETNUTIA.

 

Close Menu