Apolitická debata o politike

Apolitická debata o politike

Voľby sú in a my sme o nich diskutovali aj s mladými, ktorí prijali pozvanie zamýšľať sa nad ich zmyslom a významom. Diskusia s názvom Poď voliť bola jednou z aktivít projektu Hlas mladých, ktorého realizátorom je Rada mládeže Trnavského kraja. 

Hlavnými diskutérmi boli Ing. Tibor Iró, predseda Združenia pre podporu detí a mládeže Trnavského kraja, ktorý mohol z prvej ruky popísať mladým históriu dnešného sviatku slobody a demokracie. Ďalej pri diskusnom stole sedel Martin Tkáčik, mladý aktivista, a Martin Trúchlik, ktorí sa zaoberá otázkou účasti mladých na voľbách. Oni mohli naopak z pohľadu mladého človeka žiakov motivovať k záujmu o veci verejné. Účastníci sa počas diskusie dozvedeli aj čo-to o mediálnom marketingu, ktorý využívajú aj politické skupiny či iné korporácie. Zaujímavé bolo vypočuť si názory teenagerov na dôležitosť ísť voliť, resp. byť súčasťou politického života. „Je to kúpené, tí hore rozhodujú o všetkom. Vždy ide o peniaze…,“ zaznelo najčastejšie.

Večerné stretnutie sa točilo aj okolo dvoch obrázkov, ktoré moderátor premietol a účastníci sa mohli vyjadriť, čo si o nich myslia.

V závere sa diskutéri snažili zhrnúť podľa nich najdôležitejšie dôvody a argumenty, prečo by mali mladí využívať voličské právo. Snáď ich tieto príhovory motivovali ísť v sobotu k urnám. 

 

Close Menu