XXVI. valné zhromaždenie

XXVI. valné zhromaždenie

Dňa 9.12.2018 sa uskutočnilo už 26. valné zhromaždenie v hoteli Spectrum v Trnave. Prišlo 15 delegátov z našich členských a pozorovateľských organizácií. Na úvod sa nám každý z účastníkov mohol predstaviť a priblížiť ostatným činnosť organizácie, ktorú prišiel zastupovať. Nasledovalo predstavenie činností a hospodárenia Rady mládeže Trnavského kraja za uplynulý rok a schválenie plánu činnosti a rozpočtu RMTK na rok 2019. Taktiež prebehli voľby do predsedníctva a na post predsedu. Novým predsedom Rady mládeže Trnavského kraja sa stal Dušan Sabo. Zoznam aktuálnych členov predsedníctva nájdete v priečinku O NÁS – CHARAKTERISTIKA ORGANIZÁCIE.


26. valné zhromaždenie RMTK sa uskutočnilo vďaka podpore Ministerstva školstva, vedy a výskumu a Iuventy – Slovenským inštitútom mládeže v rámci projektu HLAS MLADÝCH.

Close Menu