POZVÁNKA na vzdelávací tréning NIE JE PARLAMENT AKO PARLAMENT

Rada mládeže Trnavského kraja pozýva všetkých mladých ľudí, ktorí majú záujem podieľať sa na vytvorení a efektívnom fungovaní Mládežníckeho parlamentu v Trnave na vzdelávací tréning s názvom Nie je parlament ako parlament. Seminár sa začne v nedeľu 16. novembra a ukončíme ho spoločným obedom v utorok 18. 11. o 13-tej a bude prebiehať v krásnych priestoroch penziónu Skalka Dobrá Voda.

Tréning je limitovaný počtom účastníkov 15. V prípade záujmu je potrebné vyplniť záväznú prihlášku a poslať ju na e-mailovú adresu tibor.iro.ds@gmail.com do stredy 12.11.2014.

Účastnícky poplatok, ktorý sa bude uhrádzať priamo na tréningu je 8,- Eur za osobu. Všetky ostatné výdavky spojené s ubytovaním, občerstvením, stravou, školiteľom a pracovným materiálom sú hradené organizátorom tréningu.

ŠKOLITEĽ:

Vzdelávací tréning „Nie je parlament ako parlament“ bude viesť utajený školiteľ, vedený v internej databáze pod krycím menom Osif Širokospektrálny, ktorý má diagnózu: nízka aktivita prefrontálne-ho kortexu a modulátora osi hypotalamus-hypofýzy celého človeka.Pôsobil ako jeden zo zakladateľov a predseda občianskeho združenia Študentská spoločnosť pre politické vedy (SAPS), ktoré vyvíjalo činnosť na pôde Prešovskej univerzity v Prešove (2000 – 2004).

Bol predsedom Rady mládeže Prešovského kraja (2005 – 2013), koordinátorom Mládežníckeho parlamentu Prešova (2006 – 2011) a Stredoškolského parlamentu Prešovského samosprávneho kraja (2009 – 2013).

Ako školiteľ, lektor, facilitáror a kouč v oblasti neformálneho vzdelávania mládeže a pracovníkov s mládežou sa odborne zameriava, okrem rozvoja sociálnych zručností na tému mládežnícka politika, participácia a aktivizácia mládeže na živote školy, obce, mesta, regiónu.

Od roku 2013 pracuje v organizácii IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže (príspevková inštitúcia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR) ako regionálny odborný riešiteľ pre tvorbu Tematického centra mládeže pre Prešovský kraj.

Je presvedčený, že mladí ľudia majú právo sa k veciam vyjadriť a meniť ich k lepšiemu. Aj vďaka tomu získal Cenu Rady mládeže Slovenska MOST za rok 2010 v kategórii Dlhodobý prínos v oblasti práce s deťmi a mládežou. Externe spolupracuje s Fakultou patológie aktívneho občianstva Neuropsychologickej univerzity v Oľšinkove a Inštitútom parapsychonormalno – plasticko – estetického posudzovania mládežníckej politiky v Havaji.

PROGRAM

PRIHLÁŠKA SÚHLAS ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU

Kontaktná osoba: Tibor Iró Rada mládeže Trnavského kraja Mobil: +421 917 314647 E-mail: rmtk@rmtk.sk

Close Menu