Národná konferencia mládeže

Národná konferencia mládeže

Európska mládež sa stretne vďaka slovenskému predsedníctvu v Rade EÚ na Slovensku. V Žiline sa na nich nadviaže slovenská mládež dňa 4. októbra.

Môžeš byť pri tom s nami. Prihlasovať sa môžeš už iba do 20. SEPTEMBRA DO 24:00.

Prioritnou témou slovenského predsedníctva v Rade EÚ pre oblasť mládeže je odhaľovanie a rozvíjanie talentu a potenciálu mladých ľudí prostredníctvomatraktívnych prístupov v práci s mládežou. Pre  širšie zapojenie slovenskej mládeže do prioritnej mládežníckej témy predsedníctva  a do pomenovania oblastí potrieb mládeže, sme sa niekoľko mesiacov venovali konzultáciám v rámci Štruktúrovaného dialógu ale aj rôznorodým kreatívnym  workshopom podporujúcim talent a nadanie mladých ľudí. Počas slovenského predsedníctva najdôležitejšou európskou mládežníckou aktivitou bude Európska konferencia mládeže (European Youth Conference- EUYC).  Uskutoční sa 3.-6. októbra 2016 v Košiciach.

Stretne sa tu takmer 300 účastníkov z celej Európy. Súbežne s touto konferenciou sa 4. októbra 2016 na Národnej konferencii mládeže stretne 200 slovenských mladých ľudí v Žiline. Účastníci tejto Národnej konferencie budú prostredníctvom prenosu sledovať aj sa zapájať do časti programu Európskej konferencie mládeže, ktorá bude vedená v anglickom jazyku.

Okrem toho budú mať možnosť vyjadriť sa k témam, ktorými sa bude zaoberať na konferencii európska mládež. V záverečnej časti Národnej konferencie sa budú účastníci v rôznych workshopoch pod vedením odborníkov venovať téme podpory a rozvoja rôznorodého talentu a potenciálu.Prečo Národná  konferencia mládeže? Lebo aj my chceme  umožniť mladým ľuďom angažovať sa v rôznorodej, prepojenej a inkluzívnej Európe v zmysle mottaPripravení pre život, pripravení do spoločnosti.

Konferencia mládeže

Kto sa môže zúčastniť? 

Mladí ľudia od 15-30 rokov zo Slovenska so  základnou znalosťou anglického jazyka. 

Hlavným organizátorom Národnej konferencie mládeže je Rada mládeže Žilinského kraja, ktorá sa 15 rokov venuje podpore práce s mládežou a obhajovaniu jej záujmov. Partnermi hlavného organizátora sú:  Rada mládeže Trenčianskeho kraja,  Rada mládeže Trnavského kraja a Rada mládeže Banskobystrického kraja. 

Konferencia sa realizuje pod záštitou– Ministra školstva, vedy ,výskumu a športu SR Petra Plavčana,– Ministerstva zahraničných veci a európskych záležitosti SR,  – Igora Janckulíka, poslanca Národnej rady SR,– Juraja Blanára, predseda Žilinského samosprávneho kraja,– Jaroslava Bašku, predseda Trenčianskeho samosprávneho  kraja  s finančnou podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže a NA programu EÚ Erasmus + pre oblasť mládeže a športu.

 

 PLAGÁT A BLIŽŠIE INFO

 

Close Menu