Kvalita a meranie dopadu neformálneho vzdelávania

Milí priatelia,

pozývame vás na verejnú  prednášku a diskusiu na tému „Kvalita a meranie dopadu neformálneho vzdelávania“. Podujatie sa uskutoční 23. januára  v priestoroch Open Gallery na Baštovej 5 v Bratislave, v čase od 10.00 – 13.00.

 

RmS v súčasnosti realizuje projekt zameraný na vytvorenie nástrojov na meranie kvality a dopadov neformálneho vzdelávania. V rámci verejnej prednášky, ktorá je súčasťou nášho projektu, chceme otvoriť diskusiu o možnostiach vytvorenia takéhoto nástroja  pre slovenské prostredie.

Naším hosťom bude Pavel Trantina (www.paveltrantina.cz), ktorý sa dlhodobo venuje téme uznávania neformálneho vzdelávania. Počas svojej prednášky sa bude venovať príkladom nástrojov a metodík, ktoré sa využívajú v českom prostredí, ale aj príkladom zaujímavých projektov v oblasti merania dopadu neformálneho vzdelávania z viacerých krajín v Európe (napr. sada sebaevaluačných nástrojov „Klíče pro život“, belgický program Scout Leader Skills, nástroje SAFE na meranie prínosu dobrovoľníctva)

Podujatie je otvorené. V prípade akýchkoľvek otázok ma môžete kontaktovať na e-mail gallo.ondrej@mladez.sk alebo na tel. čísle 0915755749.

Projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v rámci PROGRAMOV PRE MLÁDEŽ NA ROKY 2014-2020.

Tešíme sa na spoločné stretnutie.

Close Menu